Контрол от ОДМВР – Разград върху пиротехническите изделия с увеселителна цел и носене и употреба на оръжие и боеприпаси

По време на Коледните и Новогодишни празници е засилено използването на пиротехнически изделия – т. нар. пиратки и фойерверки. За избягване на инциденти и наранявания или възникване на пожари, ОДМВР-Разград апелира към гражданите за повишена бдителност при употребата им.

От полицията обръщат внимание, че употребата на пиротехнически изделия е ЗАБРАНЕНА:

YouTube

 • В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;
 • В БЛИЗОСТ ДО ЛЕСНОЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ;
 • В РАЙОНИТЕ НА ЗДРАВНИ, УЧEБНИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХРАМОВЕ И МАНАСТИРИ.

Закупуването на пиротехнически изделия може да става единствено в обекти, които притежават разрешение за търговия с пиротехнически изделия.

На обслужваната  от ОДМВР- Разград територия са заведени на отчет и контрол общо 12 търговски обекта, в които е разрешена продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел:

 • 7  (ловно-рибарски) оръжейни магазина – 4 в гр. Разград, 1-в гр. Исперих и 2 в гр. Кубрат;
 • 5 магазина за продажба на промишлени стоки – 3 в гр. Разград и 2 в гр. Исперих.

Преди употребата на пиротехнически изделия, внимателно трябва да се чете и изпълнява инструкцията върху всяко едно от изделията, както и да се преценява мястото, където ще се възпламеняват с оглед осигуряване на безопасност.

От МВР са предприети действия за извършване на проверки във всички търговски обекти, пазари, импровизирани сергии. Вземат се мерки за пресичане на нерегламентираната им продажба.

На собствениците и продавачите на магазините, в които е разрешена продажба на пиротехнически изделия са връчени писмени разпореждания по чл.64, ал.1 от ЗМВР да не продават пиротехнически изделия от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2- на лица под 16 год. и от категория F3-на лица под 18 години. При констатирани нарушения на тези забрани, глобата е в размер на 1000 лв. и / или имуществена санкция в размер 5000 лв.

Основни правила за безопасност:

 • Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност.
 • Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване.
 • Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод, а при употреба спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора.
 • Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери.
 • Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата могат да предизвикат локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно.
 • Не използвайте самоделно направени фойерверки.
 • Ако при употреба, пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода.
 • Препоръчваме, когато използвате пиротехнически изделия да разполагате с вода или пожарогасител, които да използвате при евентуално възникнал пожар.
 • Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност.
 • Бъдете внимателни, ако има силен вятър.
 • Не пушете, докато пренасяте пиротехническите изделия.
 • Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни.
 • Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие.
 • Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия.

Контрол над оръжията и боеприпасите:

Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

Забранява се:

 • откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;
 • носенето и употребата на оръжие и боеприпаси в обществени заведения за хранене и увеселение; в молитвени домове, храмове и манастири; в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове ;
 • употребата на огнестрелно оръжие с цел, различна от целта, за която са придобити; неогнестрелни оръжия (предупредителни и сигнални оръжия/т.наречените газ-сигнални оръжия/, пневматично оръжие) на обществени места.

Нарушителите на изброените по-горе забрани се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе