ЕРП Север подготви електроразпределителната мрежа на своята територия за работа при зимни условия

Електроразпределение Север осъществи необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията през есенно-зимния…