Имуществените застраховки ще поскъпнат, ако се включи риска „градушка“

Всички имуществени застраховки ще поскъпнат, ако бъде прието да се включи и риска градушка. Това засяга ипотекирани апартаменти, всички общински сгради, пътища,…

Задава се ново увеличение на застраховка Гражданска отговорност

Полицата „Гражданска отговорност“ ще поскъпне тройно, ако не се наложи лимит на обезщетенията за близки на жертви, загинали на пътя. Позицията на застрахователите…