На следващата сесия на Общински съвет-Разград избират новите съдебни заседатели, удължават се две улици, увеличава се капацитетът на Център „Емилиян“

14 докладни записки ще обсъдят на заседанието си на 30 август местните парламентаристи от Общински съвет-Разград. Докладните бяха разгледани днес…

Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Разград в подготовка на юлската сесия на местния парламент

Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Разград в подготовка на юлската сесия на местния парламент. Шест от комисиите заседаваха…

Започнаха заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Разград със спазване на превантивни мерки срещу COVID-19

При спазване на строги превантивни мерки срещу COVID-19 започнаха заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Разград. Общо 6 съвместни заседания…