На следващата сесия на Общински съвет-Разград избират новите съдебни заседатели, удължават се две улици, увеличава се капацитетът на Център „Емилиян“

14 докладни записки ще обсъдят на заседанието си на 30 август местните парламентаристи от Общински съвет-Разград. Докладните бяха разгледани днес на заседания на шест постоянни комисии, на които присъстваха и кметът Денчо Бояджиев, и заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Хабибе Расим. Повечето от докладните получиха одобрение на комисиите, като част от комисиите нямаха кворум поради отсъстващи съветници.

На сесията следващия вторник местните парламентаристи ще трябва да изберат 18 съдебни заседатели в Окръжен съд-Разград за мандат 2023-2026 г. Кандидатите са били 21, като един не се е явил на публичното заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели, така изборът на съветниците на сесия ще е измежду 20 кандидати, от които 17 дами и 3 мъже.

YouTube

Сред докладните за разглеждане е предложение за продължаване на съществуващите улици „Стефан Зорзанов“ и „Д-р Петър Берон“ в Разград, както и именуване на улица в село Балкански, тя ще се нарича „Китка“. Дневният ред на сесията включва и: докладна за продажба на три имота частна общинска собственост на ул. „Иван Свирачев“ чрез публични търгове с начални тръжни цени между 3697,20 лв. и 6280,50 лв., както и на имот в Просторно на собственика на законно построената сграда в него, продажната цена е 3 112,20 лв., от които 30% ще се използват за ремонти в населеното място. Внесена е и докладна за учредяване на безвъзмездно право за ползване на част от имот от общинската структура на ПП“Възраждане“ на ул. „Тимок“1, офис 4.

Три докладни за социални услуги, администрирани от Община Разград, са внесени за сесията през август. С едната се удължава срокът за възлагане изпълнението на проект „Патронажна грижа“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“, предложението е срокът да бъде удължен с още 6 месеца, считано от 2 ноември 2022 г., като услугата продължи да се изпълнява чрез Домашен социален патронаж, както и в предходния период – от 1 ноември 2021 г. до 1 ноември 2022 г. Втората докладна на социална тематика е за закриване на социалната услуга „Звено „Майка и бебе“. Това става след писмо от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за прекратяване от 1 август 2022 г. на финансирането на социалната услуга с капацитет 6 места. От ноември 2021 г. до момента в социалната услуга няма настанени от Дирекция “Социално подпомагане“ потребители или подходящи за насочване от Дирекцията. С освободените финансови средства от закриването на тази социална услуга ще бъде обезпечен ресурс за увеличаване на капацитета на друга социална услуга, към която има интерес от страна на потребители, и капацитетът се увеличава за втори път – Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“. Предложението сега е от 45 местата да станат 61, при разкриването на услугата са били 35.

На сесията на 30 август ще се обсъди и Общинска програма за закрила на детето за 2022-23 г.

В дневния ред е и проект за Декларация против новата цена на ВиК услугите. Докладната записка е внесена от общинските съветници  от ВМРО-Кауза Разград Калоян Монев и Антон Монев.  В текста решението се описва като „крайно несправедливо за населението на Община и Област Разград“ и се настоява за „незабавно спиране действието на решението и преразглеждането му от КЕВР, като се отчетат всички социално-икономически фактори в Община и Област Разград“.

Сесията на Общински съвет-Разград на 30 август започва в 13,30 ч., излъчва се пряко по Радио Разград, ТВ КИС 13 и на сайта на Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе