Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Разград в подготовка на юлската сесия на местния парламент

Започнаха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Разград в подготовка на юлската сесия на местния парламент. Шест от комисиите заседаваха днес, други шест ще заседават утре, 19 юли.

Докладната записка, която се обсъжда от всички комисии, е приемане на актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2021 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г. Отчетът на миналогодишния бюджет премина и през обществено обсъждане през месец юни. Актуализираният бюджет на Община Разград за 2021 г. е в размер 72 495 000 лв. при първоначален размер 63 669 000 лв. Изпълнението на приходната част е 98,7%, а на разходната – 88,9%. Подробен отчет по дейности е публикуван на сайта на Община Разград, част от съветниците от заседавалите днес комисии имаха уточняващи въпроси по някои от параметрите. Във всички комисии, които имаха кворум обаче, докладната бе одобрена.

YouTube

На съвместното заседание на комисиите по бюджет, финанси и икономическа политика и по общинско сътрудничество и взаимодействие с НСОРБ бе обсъдена и докладна записка от общинския съветник от ВМРО-Кауза Разград Руско Дянков. В нея се предлага с изменение на Наредба №14 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Разград да се променят част от таксите за ползване на ЦПЛР Ученическо общежитие, касаещи външни ползватели, а не учениците от разградските училища. Мотивацията е свързана с увеличените цени на електроносителите, инфлацията, средства за дезинфекция и други. Предложението е за близо 100% увеличение на повечето цени за външни ползватели – например за самостоятелна стая от 16 цената да стане 30 лв., за организирани групи – от 5 на 10 лв., за индивидуална нощувка за 1 легло – от 10 на 20 лв. и т.н. Поради необходимост от юридическа аргументация и финансов анализ докладната бе насочена към Общинска администрация за коригиране и внасяне на следващо заседание. По време на обсъжданията стана ясно, че при капацитет от 400 човека заетите места в общежитието са 298, от които 130 са момчета от школата на ПФК“Лудогорец“.

Докладната за отчета за бюджета за 2021 г. бе подкрепена и на съвместното заседание на комисиите по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и по подготовка на общински програми, проекти и контрол върху изпълнението им. Те нямаха друга докладна записка за разглеждане.

Тя бе одобрена и на съвместното заседание на комисията по образование и наука и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности.

Комисията по образование обсъди и докладна записка с предложение за актуализиране на Списък за средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 2022/23 г. В нея се предлага към седемте учебни заведения от предходната учебна година да бъде добавено ОУ“Г.С.Раковски“-Раковски, в което да продължат обучението си учениците от закритото ОУ“Кирил и Методий“-Киченица. Предложението се аргументира с факта, че училището в Раковски е с много добра и обновена материална база и достатъчен капацитет да поеме по-голям брой ученици, разполага и с необходимите условия за провеждане на целодневно обучение, има ученически стол и се осигурява обедно хранене за учениците, осигурен е превозът на учениците от Киченица до Раковски. Докладната записка получи мнозинство при гласуването. Средищни са и: ДГ“Здравец“-Гецово, ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ“Н.Икономов“-Разград, ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Разград и ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец.

Още 6 от общо 14-те постоянни комисии към Общински съвет-Разград ще заседават утре в подготовка на юлската сесия. Общо 14 са докладните записки, които предстои да бъдат гласувани на предстоящата на 26 юли сесия на местния парламент.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе