Шестокласници от ОУ „НИкола Икономов“ събеседваха относно Правилника за поведение в училище

Класният ръководител на VIа клас към ОУ „Никола Икономов“ в град Разград  предостави на своите възпитаници възможност да прекарат забавно…