Шестокласници от ОУ „НИкола Икономов“ събеседваха относно Правилника за поведение в училище

Класният ръководител на VIа клас към ОУ „Никола Икономов“ в град Разград  предостави на своите възпитаници възможност да прекарат забавно и полезно близо час с дама, веща по проблемите на детското възпитание, развитие и реализация. Тя покани в часа на класа г-жа Глория Костова – началник отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разград.

В началото на часа учениците събеседваха за необходимостта при провеждане на групови дейности да се въвеждат и спазват определени правила. Гостенката подчерта, че те се базират на уважението и доверието между членовете на групата. След това учениците от класа се разделиха на екипи, дискутираха, формулираха, записваха и предложиха техните правила на класа. Накрая най-ценното от предложенията на четирите екипа се обобщи и се конкретизираха актуализираните правила на класа.

YouTube

Шестокласниците споделят, че им е било интересно и забавно, но най-важното е това, че те сами преценяват дисциплината на паралелката като много добра.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе