Обявени свободни работни места в област Разград към 4 май

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ 1 лекар в Спешна помощ, висше образование „Медицина” 1…

Обявени свободни работни места в област Разград към 13 април

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ 1 работник, производство на мелничарски продукти, средно техническо образование…

Обявени свободни работни места в област Разград към 23 март

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ Други СРМ обявени в ДБТ 1 електротехник,промишлено предприятие, средно…

Важна информация за работодатели, ползващи преференции за наемане на безработни лица

Агенцията по заетостта уведомява работодателите, които ползват финансови преференции по сключени договори за заетост по програми и насърчителни мерки, включително…

Обявени свободни работни места в област Разград към 2 март

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ Други СРМ обявени в ДБТ 2 охранители, средно образование…