Намаление на безработицата за месец април в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.04.2024 г.) е 5,68%. Регистрирани безработни лица в общините Разград, Лозница и Цар Калоян са 1 631 лица. Данните сочат, че това е намаление на безработицата спрямо предходния месец с 27 лица или 1,65%. Данните показват също, че това е намаление със 7 лица спрямо април 2023 г.

  • По възраст:

– до 24 г. – 3,98% /при 4,22% за предходния месец/;

YouTube

– от 25 до 29г. – 4,72% / 4,46% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 43,4%  / 43,2%  за предходния месец;

– над 50 г. – 47,88% /48,13% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 26,36% /при 26,35% за предходния месец/;

– специалисти – 21,58% /21,23% за предходния месец;

– без квалификация– 52,05% / 52,41% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 11,28% /при 11,15% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,62% /35,34%/;

– със средно общо образование – 10,23% /10,67%/;

– с основно и по-ниско образование – 42,85% /42,82%/.

  • Без квалификация – 849(52,05%)

îНамаление с 20 лица (2,35% ).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе