България и Румъния изградиха аварийно-спасителни центрове по река Дунав

Успешно приключи проектът „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации…

В Разград се проведе работна среща за почистване на речните легла в Дунавски район

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри работна среща, организирана в Разград от Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен във връзка с…