В Община Разград стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето

В Община Разград стартира процедура за избор на членове на общинско ниво на Съвета на децата към Държавна агенция за…