Юперското училище организира училищен конкурс в партньорство с МКБППМН-Кубрат на тема: „Магията на Доброто“

В подкрепа на превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат „Ценности и добродетели“, училището в село Юпер под менторството на местната комисия организира…

С „Гатанки за малчугани“ МКБППМН-Кубрат участва в патронния празник на училището в село Юпер

Предизвикателство получи МКБППМН-Кубрат в качеството си на партньор на юперското училище по случай патронния празник, който се отпразнува на 25…