Организират национален обучителен семинар за ветеринарни лекари в Разград

Ветеринарните лекари Никола Досев и Димитрина Петрова, заедно с преподаватели от Тракийския университет,  организират в Разград традиционния семинар-обучение за ветеринарни…

Семинар на тема „Археологическите недвижими културни ценности“ в Свещари

В село Свещари, Разградска област се провежда пътуващ семинар-дискусия на тема „Археологическите недвижими културни ценности“ – Национален резерват „Сборяново“ –…

Д-р Айше Реджеб и д-р Надие Карагьозова представят Лудогорието в семинар

Регионален център „Читалища“-Варна, Община Дългопол и НЧ „Лиляна Димотрова-1927“-с. Поляците са домакини и организатори на семинар на тема: „Единство и…

Информационна среща-семинар със земеделски производители в Разград

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – териториален областен офис Разград и Русенският университет „Ангел Кънчев” проведоха информационна среща…

Проведе се двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“

Двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“ организираха Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия…