Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор за „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат“

Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор по проект № BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат –…