Спешно ще се осигури помещение на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

В Областна администрация днес, 11 януари, Областният управител Владимир Димитров прие ръководството на Регионалния център за подкрепа на процеса на…