Експерти от Световната банка обсъждат в Разград визията за регионално развитие през 2021-2027

Областният управител на област Разград и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен е домакин…