Започват проучвания за създаване на Ро-Ро линия между България и Турция

Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и сформирането на работна група, която да проучи възможностите…

Българските граждани в Турция ще могат да удостоверят причина за излизане, за да гласуват с български документ за самоличност

Министерството на външните работи на Турция ни увери, че чрез Министерство на вътрешните работи всички областни управи, както и подразделенията…