Творческа среща-приемственост между поколенията организира в Киченица МКБППМН-Кубрат

В дома на 70 годишната Гюлбие Хасанова от село Киченица говорят декоративните сандъци, раклите на нашите баби, които грижливо пазят…