С урок на тема „Посланията на есенния лист“, ученици от Беловец подкрепиха образователна програма на МКБППМН-Кубрат

С урок-обобщение, учениците от начален етап в ОУ „Васил Левски“-Беловец, изговориха посланията на всички празници, които се честват през месец…