Две комисии гласуваха номинациите за почетния знак „За принос към местното самоуправление“

На съвместно заседание на две постоянни комисии към Общински съвет-Разград Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи единствената докладна за…