Нова наредба за заплатите на държавните служители укрепва принципа „заплащане според изпълнението“

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА). С промяната се…