Областните управители на Разград и Търговище участваха в заседание на Общински съвет-Разград

© Областна администрация - Разград

Областните управители на Област Разград Гюнай Хюсмен и на Търговище Митко Стайков участваха в заседанието на Общински съвет-Разград.

Двамата направиха изказвания по първа точка от дневния ред на местните парламентаристи, свързана с начина, по който трябва да гласува представителят на община Разград кметът д-р Валентин Василев на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване-Дунав»ЕООД-Разград. То ще се проведе на 11 януари и на него е предложено да се приеме решение за промяна на границите на Асоциацията, като се разреши на общините Опака и Попово да преминат към Асоциацията на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация»ООД-Търговище. На предишна сесия съветниците от Разград упълномощиха кмета да гласува «против», това бе и предложението за решението днес. Сред изказванията на двамата областни управители обаче позицията се промени.

YouTube

Г-н Стайков призова съветниците от Разград да не пречат на развитието на Област Търговище, тъй като ако общините Опака и Попово не преминат към търговищката асоциация, това ще попречи на консолидацията в съседната на Разград област и на усвояването на европейски средства във водния сектор, а в същото време няма да реши и проблема на консолидацията в област Разград. Съветниците изтъкнаха като аргумент за веднъж вече взетото си решение възможност за въздействат на държавната власт да съдейства за решаване на въпроса с консолидацията в област Разград чрез законодателни промени.

Изискването за консолидация в една административна област не е решение само на българската държава, а е част и от европейски директиви – обясни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен. Той коментира пред съветниците, че ако вземат решение кметът да гласува «против», ще докажат правотата на максимата, според която в ада, където са българите, няма нужда от дявол, защото те сами си пречат един на друг да избягат от мъченията. «Не трябва да пречим на развитието на съседна административна област, не може, ако ние сме зле, да искаме и Търговище да е зле, не трябва да причиняваме на другите това, което не искаме на нас да причинят.» – каза още г-н Хюсмен. Той увери съветниците, че ще продължи да работи за консолидация на В и К-сектора в Област Разград.

23 от съветниците гласуваха «за» предложението на Божинел Христов от «Кауза Разград» да се упълномощи кмета д-р  Валентин Василев да гласува «за» преминаването на двете общини от област Търговище към търговищката асоциация, трима гласуваха против, а 4 – «въздържал се».

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе