На работна среща в Областна администрация бяха обсъдени мерки за опазване на пчелите

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи работна среща във връзка с прилагането на Наредба №13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциозни дейности. В дискусията участваха представители на Областния пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, ОДБХ-Разград, ОД“Земеделие“, общинските администрации, арендатори и собственици на земеделски земи.

По време на обсъжданията бяха изяснени новите моменти във връзка с предварителното уведомяване на пчеларите от страна на земеделски производители, които ще третират посевите си с препарати, които биха могли да увредят пчелните семейства. През миналата година жалби за пострадали пчелни семейства вследствие на третиране на посевите без предварително уведомяване не са подадени в земеделските служби. За тази година във всяка от общините са създадени комисии, които да проверяват подобни сигнали. Представители на пчеларския бранш обясниха още, че срещат проблеми не с едрите земевладелци, а предимно с дребните производители и апелираха и към тях да спазват изискванията на нормативните документи. От своя страна земеделците призоваха общините да актуализират регистрите на пчелините, като включат собствениците на по-малък брой кошери.

YouTube

Според регистрите в земеделските служби към 2017 г. в Област Разград са регистрирани 322 пчелари с 31 578 пчелни семейства. Земеделските производители са около 2000, като само 32 от тях членуват в Асоциацията на зърпроизводителите и по линия на организацията си се уведомяват за нормативни промени и се съобразяват с тях, а с останалите комуникацията на земеделските служби въпреки съвременните начини на свързване е по-трудна.

Пчеларите поставиха и въпроса с третирането с турски препарати, които в България са забранени, а Областният управител Гюнай Хюсмен заяви, че се помоли валията на Одрин Гюнай Йоздемир, с когото наскоро бе подписана Декларация за сътрудничество и съвместна дейност, да засили контрола на границата от турска страна по отношение на недопускането на тези препарати в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе