Община Разград с проект за повишаване на информираността на българското председателство на Съвета на ЕС

снимка: Papalin4o Photography

Общинска администрация Разград ще се включи в събитията, провеждани в рамките на Председателството посредством реализацията на проект „Българското председателство на Съвета на ЕС, Годината на културното наследство и приносът на Разград за европейското многообразие“. Проектът получи финансиране след проведен от Националното сдружение на общините Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. Проектът ще се реализира в партньорство с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ (РЕКИЦ) и има за цел да повиши информираността за Българското председателство на Съвета на ЕС чрез използване потенциала на читалищата за подпомагане процесите на евроинтеграция. Предвижда се да се проведат информационни събития в 25-те читалища от общината, за да се представи същността на Председателството на достъпен език и да се привлече интерес към него. Елемент от проектните дейности е и провеждането на кръгла маса за културно-историческото наследство на Разград и значението му за европейската култура. За още по-ефективна комуникация ще бъде издаден двуезичен албум, представящ приноса на ЕС за развитието на Разград и акцентиращ ролята и задачите на БПСЕС.

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 3 000 лв., собственият принос на Община Разград е 4 200 лв., а това на партньорската организация – 600 лв., или общо 7 800 лв.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе