Министерския съвет отпусна допънителни пари за разградските общини

110,9 милиона лева допълнителни трансфери по бюджетите на общините отпусна на своето заседание днес Правителството на Република България. Средствата са целеви – за ремонти на общинска улична мрежа и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда. 6 475 000 лева от сумата е за общините в Област Разград.
1 655 000 лева е трансферът за община Разград. Парите са за ремонт и рехабилитация на улици в селата: Дянково, Раковски, Ясеновец, Стражец, Гецово, Мортагоново, Киченица, Осенец, Дряновец, Липник, Благоево, Топчии, Радинград, Недоклан, Пороище, Побит камък, Ушинци, Балкански, Просторно, Черковна и Островче.
За община Исперих отпусната сума е 1 500 000 лева, средствата са за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Исперих.
На общините Завет, Кубрат и Лозница трансферите са от по 700 000 лева.
В Завет сумата е за реализация на проект „Рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Завет“. В Лозница също ще се ремонтира и рехабилитира улична мрежа в населените места в община Лозница.
В община Кубрат средствата са за реализация на 14 проекта. В общинския център: 30 000 лв. са за изграждане на детска площадка в квартал Дряново; 80 000 лв. – за реконструкция на тротоарни площи по ул. „Цар Иван Асен II“; 35 000 лв. – за реконструкция на тротоарни площи по ул. „Екзарх Йосиф“; 30 000 лв. – за реконструкция на тротоарни площи по ул. Климент Охридски“; 50 000 лв. – за вертикална планировка около сграда и паркинг на Ученическо общежитие „Максим Горки“; 80 000 лв. – за благоустрояване на междублоково пространство до блок „Хан Кубрат“; 40 000 лв. – за благоустрояване на имот, отреден за зелени площи и широко обществено ползване; 95 000 лв. за благоустрояване на друг имот в общинския център; 50 000 лв. – за рехабилитация на зелени площи и 30 000 лв. – за изграждане на пешеходна алея от Спортната зала в Кубрат до Ученическо общежитие „Максим Горки“. Трансфери са отпуснати и за проекти в по-малките населени места в общината: 50 000 лв. – за изграждане на спортна площадка в Мъдрево; 50 000 лв. – за изграждане на спортна площадка в Точилари; 30 000 лв. – за изграждане на детска площадка в Звънарци; 50 000 лв. – за ремонт на покрива на НЧ“Отец Паисий – 1928“-Севар.
620 000 лв. са предвидени за община Самуил за реализация на проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в обществени територии в село Самуил“.
600 000 лв. ще бъдат преведени по бюджета на община Цар Калоян, с тях ще се извърши реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на прилежащи терени на ул. „Васил Левски“ в село Езерче.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе