Проведе се работна среща за отпадналите деца от училище

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На представителите на институциите, ангажирани с дейностите по връщане в училище на отпадналите от училище деца, г-н Хюсмен разказа за Националната среща с Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, на която той присъства в средата на юли. Министър-председателят Бойко Борисов бе доволен от свършеното в тази насока през отминалата година, но подчерта, че има още какво да се върши – каза г-н Хюсмен. На регионално ниво Областният управител апелира към ангажираните в областта на образованието да акцентират върху работата с децата-билингви. Когато не владеят книжовно нито официалния, нито майчиния си език, тяхната реализация е трудна – коментира г-н Хюсмен. Той призова представителите на институциите да работят съвместно за връщане в училище на отпадналите ученици, да начертаят следващите мерки в този процес.
Работната част от съвещанието бе ръководена от заместник областния управител Евгени Драганов, който също апелира към екипите, сформирани за дейностите по Механизма, да мобилизират и координират усилията си в полза на каузата децата да се върнат в училище.
Началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков отчете работата по Механизма през отминалата година, анонсира и започналата подготовка за следващия период. След осъществени 4018 посещения на място е установено, че през 2017 г. отпадналите от училище са 346, 142 са върнати в училище, 2195 са в чужбина, 1091 са навършили 16 години и не подлежат на задължително обучение, 168 са с неустановен адрес. Приложени са различни мерки, предвидени в Механизма, като две от общините – Кубрат и Лозница – са наложили и по една глоба на родители на деца, които не посещават училище.
На срещата присъстваха представители на общините: Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет и Цар Калоян, на РД“Социално подпомагане“, ОДМВР-Разград, Бюро по труда-Разград, Синдиката на българските учители и на единствената неправителствена организация, откликнала на поканата на Областна администрация – сдружение „ЖАНЕТА“. Ангел Петков изрази благодарност към всички тях за колегиалността и коректността, с които работят техните представители в екипите, които посещават семействата на отпадналите деца.
На срещата бяха обсъдени добрите практики в работата през отминалата година, както и проблемите, срещани от екипите, и начините за тяхното решаване. Дейностите по Механизма са регламентирани и финансово обезпечени по Постановление на Министерски съвет – стана ясно още на съвещанието.
Вече са сформирани 38 екипа, които започват работа за предстоящата учебна година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе