1,65 милиона лева ще бъдат отпуснати за инфраструктура на селата в Разградско

    Няколко добри новини поднесе пред медиите на пресконференция днес – 2 август, кметът на Община Разград д-р Валентин Василев с неговия екип – зам.-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов. Първата от тях бе вчерашното постановление на Министерски съвет, с което отпуснатите целеви средства в размер на 6,5 млн. лв. за инфраструктура в седемте общини в област Разград. За селата в Разград се отпускат 1 655 000 лева за рехабилитация на улици в с Дянково, Раковски, Ясеновец, Стражец, Гецово, Мортагоново, Киченица, Осенец, Дряновец, Липник, Благоево, Топчии, Радинград, Недоклан, Пороище, Побит камък, Ушинци, Балкански, Просторно, Черковна и Островче.

    „Благодаря на премиера Бойко Борисов и на правителството, които показаха, че изпълняват ангажиментите си към нашия регион и за  специалното отношение към смесените региони“, каза пред медиите д-р Василев. Той благодари на министър Владислав Горанов, на народния представител Десислава Атанасова, а също и на областния управител Гюнай Хюсмен, с когото обясни, че работи добре. Д-р Василев допълни, че много важна роля има председателят на парламентарната група на ПП ГЕРБ г-н Цветан Цветанов. „Заедно с него направихме серия от срещи по населените места по време на обиколка в региона и той познава детайлно проблемите на всяко село, като резултатът от тези срещи е налице – това е най-голямата отпусната сума за рехабилитация на пътна мрежа в селата след демократичните промени.“, допълни той.

YouTube

    Градоначалникът пожела на кметовете бърза и успешна реализация на проектите, да направят процедурите и да довършат започнатото. Всички ремонти ще се направят с обща обществена поръчка, като работата по нея започва веднага.

    За подписано споразумение с МРРБ съобщи на пресконференцията д-р Валентин Василев. Вчера е подписано такова за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 180 000 лв. за актуализация и проект на пречиствателна станция – Разград.

    Одобрени са проектни предложение и са подписани договори за осигуряване на финансиране за реализацията на проекти „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“  и „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“.

    Двата проекта са в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020 по Процедура “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

    Общата стойност на проекта за изграждане на социални жилища възлиза на 2 421 999,99 лв. (които са 100 % безвъзмездна финансова помощ), а на проекта за изграждане на Център за работа с деца на улицата е 989 999,89 лв. (отново 100 % безвъзмездна финансова помощ).

    Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ предвижда в източната част на ж.к. „Орел“ в град Разград да бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Разпределението включва жилища за двама, за трима, за четирима и четирима +1 обитатели. За всяко жилище са предвидени всички помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за неговите ползватели. Предвидени са паркоместа около жилищата, площадки и алеи, парково обзавеждане и озеленяване. Изградените жилища ще бъдат предназначени за  бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, за родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване, малцинствени групи. Жилищата ще бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като подходът при определянето на наема ще бъде различен и ще се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално приемлива цена, което ще позволи освен ползване на социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата.

    По проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ ще се извърши основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост (бивш ДМСГД в ж.к. „Орел“), където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 потребители. Услугата е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

    Срокът за реализация на двата проекта е по 30 месеца.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе