Проведе се семинар на тема „Създаване и развиване на модел на женски ресурсен център за социално приобщаване на жени в уязвимо положение“

Заместник областният управител Евгени Драганов откри семинар на тема „Създаване и развиване на модел на женски ресурсен център за социално приобщаване на жени в уязвимо положение“. Обучението се организира от Асоциация „Интегро“ със съдействието на Областна администрация-Разград, случва се в рамките на проекта „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение“, който е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В приветствието си към участниците в семинара – представители на държавни институции, общини и неправителствени организации от Област Разград, неправителствени организации от Сливен и Бяла Слатина – г-н Драганов припомни, че Областна администрация-Разград оказва подкрепа в реализацията на проекта още от стартирането му в началото на годината. Той изрази удовлетвореност от факта, че за пореден път иновативна добра практика се прилага първо в Област Разград, а след това апробираният модел ще бъде приложен в цялата страна. Заместник областният управител Евгени Драганов заяви още, че Областна администрация-Разград води последователна политика за подкрепа на неправителствения сектор в областта, като работи съвместно с гражданските сдружения и при реализация на държавни политики. За пример даде отправените покани към неправителствения сектор да участва в дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

YouTube

Лектори на семинара бяха проф. Илона Томова от Института за изследване на населението и човека в БАН, Камен Макавеев и Кадрин Хасанов от Асоциация „Интегро“. Проф. Томова представи германския опит за функциониране на Майчини центрове, от Асоциация „Интегро“ уточниха, че моделът ще бъде адаптиран за българските условия. В процес на създаване или вече работят четири Майчини центъра – в Разград, Вазово, Сливен и Бяла Слатина. До края на проекта, който приключва в края на годината, предстои създаването на практически наръчник за работата на Майчини центрове в България.

Участие в семинара в конферентната зала на хотел „Лес“ взе и супервайзорът на проекта Мариене Ван Белдермалсен от Холандия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе