Проведе се семинар на тема „Създаване и развиване на модел на женски ресурсен център за социално приобщаване на жени в уязвимо положение“

Заместник областният управител Евгени Драганов откри семинар на тема „Създаване и развиване на модел на женски ресурсен център за социално…