Експертите на РИОСВ-Русе взеха още водни проби от пречиствателни съоръжения в Разград

Експерти на РИОСВ-Русе и Регионалната лаборатория към ИАОС взеха вчера нови проби отпадъчни води от изхода на пречиствателните съоръжения на няколко дружества в Разград. Изпитванията са част от извънредните проверки на инспекцията по сигналите за неприятни миризми в града от началото на седмицата.

При проверките на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в Разград  е констатирано, че е в ход изпълнението на проект, свързан с реконструкцията й.  С цел установяване на възможни отклонения от работата на съоръжението са взети проби от „Амилум България“ АД,  които предават отпадъчните си води за третиране.

YouTube

Проби отадъчни води от вход и изход на пречиствателното съоръжение са взети и от „Пилко“ ЕООД и ГПСОВ. Резултатите ще са готови до седмица.

До края на месеца се очаква операторът на ГПСОВ-Разград – „Водоснабдяване  Дунав“ ЕООД да предостави подробна информация за технологията на третиране  на отпадъчните води и  утайките, отделени от всеки етап на пречистването – времетраене на изгниването, количеството на първично отделената утайка и последното им изпускане в изсушителните полета. Дежурният екип продължава работа и днес.

Всички материали от извънредните проверки – протоколи и резултати от изпитванията на отпадъчните води ще бъдат предадени на Районна прокуратура – Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе