Четири фирми с глоби от екоинспекцията за замърсяване на въздуха и водите

Текущи месечни санкции ще бъдат наложени на четири дружества в Разград заради превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени…

Експертите на РИОСВ-Русе взеха още водни проби от пречиствателни съоръжения в Разград

Експерти на РИОСВ-Русе и Регионалната лаборатория към ИАОС взеха вчера нови проби отпадъчни води от изхода на пречиствателните съоръжения на…