Промени в Закона за счетоводството затрудняват малките фирми

В открито писмо до финансовия министър Владислав Горанов Асоциацията на организациите на българските работодатели изразява недоволството си от това, че в подготвените промени в Закона за счетоводството се предвижда разширяване на обхвата на предприятията, чиито годишни отчети подлежат на задължителен одит.

Организацията посочва, че очевидно не е взето предвид нейното предложение, подкрепено и от Националния икономически съвет, да се намали административната тежест над 6 хил. малки предприятия, като от тях не се изисква такъв одит.

YouTube

Според асоциацията поправките, които въвеждат това задължение и върху по-малки фирми, са плод на лобистки натиск и освен това критериите за това кои фирми да имат това задължение са в резултат не на обективни критерии, а са базирани единствено на правната форма на юридическото лице.

Асоциацията допълва, че в общия случай при малките фирми едни и същи лица са управители и собственици на капитала и едва ли някой има полза от външно одитиране на отчетите им. Освен това често поради ограничените финанси на тези компании за одит се избирала най-ниската ценова оферта, което означавало и че е по-нискокачествена.

В писмото се посочва, че предвидените в националния закон прагове са чувствително занижени спрямо дефиницията за малки предприятия и заложените в съответната директива на ЕС стойностни критерии.

На 30 август на сайта на Министерството на финансите е публикувано за обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

Източник: Dnevnik.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе