Правителството одобри проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Министерският съвет одобри проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Със законопроекта се въвеждат…

МС одобри промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските…