Наредбата за намаляване на измамите с автомобили и ДДС е обнародвана в Държавен вестник

След месец пълномощните за моторни превозни средства и тези за представителство пред Националната агенция по приходите (НАП) ще бъдат достъпни за справка в единната информационна система на нотариусите „Единство“, за да се избегнат злоупотребите с тях.  Министерството на правосъдието предложи допълнения в Наредба  № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, които днес бяха публикувани в Държавен вестник.

Измененията ще дадат възможност за потвърждаване на автентичността на представените пълномощни, като по този начин ще се възпрепятства възможността за извършване на документни измами.

YouTube

В информационна система на нотариусите „Единство“ ще се включва информация за пълномощни за извършване на действия на разпореждане с моторни превозни средства. Там ще се вписват и документите с нотариално удостоверени подписи, с които се оттеглят такива пълномощни. Това се явява естествено продължение на включената информация от договорите за прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства, като по този начин се постига по-голяма правна сигурност и стабилност в гражданския оборот.

Справката за автентичност на пълномощно за извършване на действия пред НАП ще даде възможност за предотвратяване на данъчни правонарушения, особено тези, свързани с неправомерно възстановяване на данък върху добавената стойност, чрез документни измами за получаване на данъчен кредит.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе