Обмислят разделяне на страната на нови райони

Те ще са Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски. Може да има градове с функции по планиране.

Обмислят разделяне на закона за устройство на територията на две.

YouTube

„Има проект за промени в закона за регионалното развитие с няколко основни акцента. Първият е нов териториален обхват – предлага се вариант с 4 района – Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски.“, съобщи новият регионален министър Петя Аврамова пред кметовете на годишната среща на местната власт в Албена.

Тя каза още, че няма да се определят административни центрове на районите, но може да бъдат определени градове, в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, ресурно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие.

Тези промени в закова за регионалното развитие предстои да бъдат публикувани за обществени консултации и междуведомствена съгласуваност, каза министър Аврамова.

„Колеги, да променим подхода и да се опитаме да мислим в малко по-голямо пространствено развитие – за развитие на регионите“, обърна се към кметовете тя. „При едни добри пътища в този регион можем да планираме дейности, които да доведат до неговото икономическо развитие и да се планира по-добре“, каза министърката.

Става дума за новото икономическо райониране на страната, варианти за което което се обсъждат от няколко месеца. Налага се то да се направи заради правилата на ЕС. Екипът на предишния регионален министър Николай Нанков бе предложил три варианта за ново регионално деление на страната – два с по четири района и един с пет. Прекрояването на картата на районите се налага, защото от следващия програмен период на евробюджена Северозападът не отговаря на критериите за самостоятелен район.

Искрен Веселинов, шеф на регионалната комисия в Народното събрание каза, че се готвят промени в закона за устройство на територията. Обсъжда се облекчаване на инвестиционния процес, като се раздели законът да две – за проектирането и за строителството.

Създадена е междуведомствена група, която да предложи в каква посока да се усъвършенства законодателството в областто но проектирането и строителството, каз Петя Аврамова. След анализ на резултатите ще се търси най оптималния вариант за промяна в законодателството.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе