Обявени свободни работни места в Разград към 8 октомври 2018

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 приемчик в автосервиз – средно образование, компютърни умения
4 монтажници на метални конструкции – средно образование
2 учители в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика
10 шивачи на обувки – средно образование
5 работници, спомагателни шивашки дейности – средно образование
1 крояч, кожа – средно образование
1 работник, поддръжка на сгради – основно/среднообразование
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 мениджър екип – висше/средно образование, компютърни умения, шофьор кат.В
4 рецепционисти – средно/висше образование, английски/руски/турски език
7 сервитьори – средно образование
1 барман – средно образование
1 готвач – основно/средно образование

YouTube

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

1 майстор готвач – средно специално образование
1 електромеханик – средно специално/висше образование
1 автомонтьор – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование

– За обучение по време на работа

1 организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност
1 електромеханик
1 автомонтьор
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 пекар
1 производител на хляб, ръчно
1 носач, товарач на стоки
1 асистент продавач
3 миячи на превозни средства (ръчно)
2 монтажници, хладилни и климатични инсталации

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

5 работници, кланица – основно образование
5 работници, товаро-разтоварна дейност – основно образование
10 обслужващи работници, промишлено производство – средно общо образование
2 организатори призводство – средно професионално образование
1 отчетник – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

4 бармани

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

3 общи работници – без изискване за образование
3 шлосери монтьори – средно образование, машиностроене
3 мехатроници – висше образование, автоматика, за работа в гр.Русе
6 машинни оператори – основно/средно образование, за работа в гр.Русе
3 медицински сестри – висше образование по специалността
1 кинезитерапевт – висше образование по специалността
2 продавачи консултанти – начално образование
1 рехабилитатор – висше образование, терапия и рехабилитация

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе