Приключи приемът на документи за целева помощ за отопление

Към 05.11.2018г. в област Разград са подадени общо 7392 бр. заявления- декларации, отпуснатите помощи са 5726 бр., отказани заявления 1329 бр., а все още в процес на обработка са 337 заявления.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2018 г. до  31 март 2019 г. Размерът на целевата помощ за петте месеца на отоплителния сезон е 374,15 лв. ., месечно по  74,83 лв. Помощта се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период.

По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:

Община Разград – приети заявления -декларации 1439, отпуснати помощи 1212 бр., отказани 170 бр;

Община Исперих – приети заявления -декларации 1730, отпуснати помощи 1194 бр., отказани 366 бр.;

Община Кубрат – приети заявления -декларации 1399, отпуснати помощи 1120 бр., отказани 256 бр.;

Община Завет – приети заявления -декларации 879, отпуснати помощи 687 бр., отказани 191 бр.;

Община Лозница – приети заявления -декларации 755, отпуснати помощи 633 бр., отказани – 70 бр.;

Община Самуил – приети заявления -декларации 769, отпуснати помощи 561 бр., отказани 185 бр.;

Община Цар Калоян – приети заявления -декларации 421, отпуснати помощи 319 бр., отказани – 11 бр.

Прави впечатление, че лицата избират да се отопляват предимно с твърдо гориво – общо 6897 семейства, а твърдо гориво в натура, където се избира доставчик  са предпочели само 186 семейства, от които 170 са от община Кубрат и само 16 в община Разград. С ел. енергия са избрали да се отопляват 173 семейства от община Разград и 4 семейства от Лозница, с топлоенергия 69 семейства, а с природен газ 15 семейства.

За миналия отоплителен сезон 2017-2018г.  в област Разград са били приети 7596 заявления –декларации , а подпомогнати с целева помощ за отопление са били  5842 лица и семейства. В сравнение с предходните години се наблюдава запазване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе