Община Разград даде старт на ремонта в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“

Днес, 28 февруари, на официална церемония „Първа копка“ бе даден стартът на изпълнението на строителните дейности на обект „ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, втори корпус“. Дейностите, които ще бъдат извършени във втория корпус на гимназията, се финансират в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

YouTube

„Зад този проект стои много работа на проектанти, инженери. За нас от Община Разград е важно учениците и учителите в гимназията да сте на топло, светло и да имате подходящи условия за учене и спорт“, каза в приветствието си кметът на Община Разград д-р Валентин Василев, който направи първата копка заедно с областния управител Гюнай Хюсмен. Менчето с вода за спорна и успешна работа плиснаха директорът Пейчо Георгиев и заместник-кметът Галина Георгиева. Областният управител благодари на кмета и екипа му, като подчерта, че грижата личи вече в училищата и детските градини, и по улиците, а директорът на гимназията пожела и този строителен обект и физкултурният салон, да са готови през есента в началото на първия учебен ден.

На събитието присъстваха още заместник-кметът Ердинч Хасанов, председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова, заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началникът на РУО Ангел Петков, ръководителят на проекта Недим Тахиров, главният архитект Илин Солаков, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ Елка Драмалиева, общински съветници, експерти, а също и много учители и ученици от гимназията.

Строителните дейности ще имат за основна цел прилагането на енергоефективни мерки в сградата на втори корпус на гимназията. Интервенциите, които ще бъдат изпълнени ще способстват за подобряване на енергийната ефективност и топлофизични характеристики на сградата чрез извършване на топлинно изолиране (външно и вътрешно) на външните стени, топлоизолация на покрива, подмяна на входни врати. Елемент от строителните дейности ще бъде и подмяната на съществуващото осветление, което ще бъде заменено с енергоспестяващо. В дворното място ще бъдат реализирани благоустройствени дейности и ще бъде изградена достъпна архитектурна среда.

Дейностите по реконструкция и ремонт на сградата ще бъдат изпълнени от ДЗЗД „Детски градини – 18“, гр. Русе, а срокът, който е предложило дружеството за тяхното изпълнение, е 150 дни.

Изпълнението на строителния надзор на обекта ще прави Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДЕМА“, гр. Варна, което ще следи за законосъобразния старт и изпълнение на строежа, за качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на строителните дейности.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе