Кандидатстваме за семейни помощи с по-малко документи

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите вече ще трябва да представят по-малко документи.

Това предвижда проект за промени в закона, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

YouTube

Според измененията няма да се изисква служебна бележка за извършени имунизации и профилактични прегледи. При отпускане на помощи за дете с трайни увреждания ще отпадне представянето на експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Това ще се налага, само когато тази информация не може да бъде получена по служебен път.

При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на детето.

Предлагат се и промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. С тях се предвижда да се премахне изискването към български граждани при кандидатстване за приемни семейства или за осиновяване да представят свидетелство за съдимост и документ, удостоверяващ липса на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Проекта за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца може да видите ТУК

Проекта за промени в Наредбата за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване може да видите ТУК

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе