Шест фирми ще реализират нови предприемачески идеи в Разград по европрограма

През месец юни тази година шест сравнително нови предприятия подписаха договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството” по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на програмата.

Бенефициенти по процедурата са „Делтасофт” ЕООД, „Интер 10 Драинг Текнолъджис” ООД, „Матахом Студио” ЕООД, „Ню Левъл Мениджмънт” ЕООД, „Парагон Софтуер” ЕООД и „Тъчстоун Софтуер” ЕООД. Те ще изпълняват проекти на обща стойност 1 408 710 лева, от които БФП за тях е в размер на 1 126 969 лева, а останалите 281 741 лева са собствено участие.

Проектните дейности включват: създаване на система за управление на бизнеса и стандартни програмни продукти за управление на обучения и събития от компании, университети и различни институции; управление на рискове, свързани с котировките на финансовите инструменти; разработване на специализиран софтуер за производство на биореактори с лабораторно приложение и стандартни софтуерни системи за справки и отчетност в областта на търговията с финансови инструменти; експлоатация на вертикален уеб портал с финансова насоченост и информационен поток за международния валутен пазар и др.

Три от проектите ще се изпълняват за период от 12 месеца, а другите три – 18 месеца.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе