Проведе се двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“

Двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“ организираха Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград.

Изнесеното обучение се проведе по инициатива на зам.-кмета на Община Разград Ердинч Хасанов в к.к „Чайка“ край Варна. В него участваха родители –доброволци от училищата, които ще се включат в бъдещите превантивни дейности в училищата, обществени възпитатели от МКБППМН и експерти от ОБСНВ и ПИЦ. Лектори на семинара бяха Милена Петрова и Павел Павлов, сертифицирани обучители по методиката на Томас Гордън „Трениране на успешни родители“. Всички участници усвоиха начални умения за общуване с децата без препятствия, чрез използване на активно слушане.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе