Проведе се двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“

Двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“ организираха Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия…