Къде ще спре тока в четвъртък

Четвъртък, 10.10.2019 г.:

На 10.10.2019 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – МТТ „Запад“, МТТ „Алчака“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, „ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „Ник-Транс“, ТП „Логис-Транс“, БКТП „Биовет“, ТП „ОВМЦ“, „НИК-Транс“, ТП „Дом за стари хора“, ТП „Разсадник“, ПС „Гагарин“, Градска пречиствателна станция, База на „Водстрой“, „Полимекс“, ТП „Осем енителна“, ТП „Художници“ местност „Пчелина“ и с. Благоево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Разград – улиците „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Велес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабуна“, „Щип“, „Кресна“, „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“, „Силиврия“, „Полковник Марков“, „Ал. Стамболийски“, „Огражден“, „Мадар� �“ и „Трейдинг Варна“ ООД.

YouTube

На 10.10.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ЖК „Орел“ бл. 6, 7, 10, 11, 12.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на жк „Орел“.

В периода 30.09.2019 – 11.10.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черешово – улиците „Дружба“, „Царевец“, „Козлодуй“, „Мадара“, „Хан Омуртаг“, „Добруджа“ и част от „В. Левски“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Горичево, с. Божурово, с. Юпер, с. Черешово, с. Сеслав, част от кв. „Дряново“, Базови станции на мобилните оператори ПС на „Водоснабдяване Дунав“ АД.

На 10.10.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ножарево; част от с. Владимировци; ТП „Земеделска кооперация Владимировци“ и ТП „Вивател Владимировци“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на селата Богданци, Кара Михал, Голяма вода, Печеница, Здравец, Хърсово и част от Владимировци; ТП „ПС Владимировци“, ТП „Мелница Владимировци“ и ТП „ПС Здравец“.

В периода 09.10.2019 – 31.10.2019 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Стоматология“ клон – Лозя по Дянковски път.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе