МКБППМН Кубрат стартира кампания на чувствителни теми

Мкбппмн-Кубрат, стартира на 14 октомври 2019 година, образователно-информационната кампания по теми, които са чувствителни и налагат постоянна превенция и информираност. Сред тях е и темата за ранните бракове.

Проблемът с ранните бракове и беше дискутиран с учениците от 8 „а“ и 8 „б“ на Професионалната гимназия в Кубрат в часа на класа. Лектор по темата беше д-р Надие Карагьозова-секретар на МКБППМН-Кубрат, която от години подпомага методически класните ръководители на новоприетите ученици. С въпроси – какво знаят по темата, дали приемат това за нормално, какви са последствията от ранните бракове , познават ли техни връстници, които са напуснали училище, за да създадат семейство, приемат ли раждането на деца, без да са готови да станат отговорни родители- секретарят на комисията зададе интерактивната форма за да поддържа вниманието и активността на учениците.

YouTube

Темата ще бъде разширявана през учебната година, като в нея се предвиждат да вземат участие и родители, които ще бъдат ангажирани по училищния проект „Подкрепа за успех“. Целта на този тип срещи и дискусии е да формира чувствителност и ангажира младите към заинтересованост и съпричастност към наболели теми.

С акцент върху последиците от ранните бракове, приключи лекторията по темата. „От една страна, в много от случаите традицията на ранните бракове е причина за ниското образование на много момичета и момчета. Тя обрича младежи и девойки на невъзможност за развитие и осигуряване на добър стандарт и реализация в живота на по-късен етап. От друга страна, ниското образование или липсата на професия, обрича подобни семейства на трайна безработица, на ниски доходи, а това води до по-ниско самочувствие и създаване на добър модел на семейство…“, маркира една малка част от последиците от ранните бракове пред ученици и педагози, д-р Н. Карагьозова.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе