Участие на НПТГ „Шандор Петьофи“ в проект INNOVENTER.EU

В периода 02-03.10.2019 в Скопие (Северна Македония) се проведе поредният международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество. В делегацията на „Русенски университет и приятели“, ръководена от доц. д-р Даниел Павлов участваха – доц. д-р Юлия Дончева, доц. д-р Мира Душкова, гл.ас. д-р Миглена Пенчева, Нешка Христова – Директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград, Красимира Георгиева – Председател на сдружение „Съпричастие“ – гр Силистра, Гергана Капнилова – социален предприемач от гр. Русе.
Доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева представиха основни дейности в насърчаване на предприемачеството сред ученици от областите Русе, Разград и Силистра по проект INNOVENTER, както и сред студентите в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в рамките на активно взаимодействие с представители на бизнеса, обществени организации от страната и чужбина.

Всеки член на делегацията презентира дейностите, които развива в своята сфера – клубове, услуги за хора в неравостойно положение, социален туризъм. Госпожа Н. Христова представи как учениците в повереното й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност, чрез участие в различни училищни инициативи.
Интерес предизвикаха и презентациите на другите участници в проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония.

YouTube

Домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, поканиха всички международни участници на посещение в ресторант в центъра на столицата си, в който съществена част от персонала са хора с увреждания. Този пример ясно показа, че хора в неравностойно положение могат да бъдат напълно интегрирани в стопанска дейност и сами да си осигуряват достойни доходи.

След приключване на проекта Русенският университет ще продължи да работи с училищата, като инициира пилотиране на иновативен курс по социално предприемачество към Центъра за продължаващо обучение на Русенския университет с учителски колективи и ученици както и съвместни обучения и изследвания в тяхна полза.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе