Повече наети работещи лица в България, безработицата спада

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 74.2%, като в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 71.4%.

Коефициентът на безработица е 3.7%, или с 1.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2018 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 61.4 хил. или 5.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост
През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 299.2 хил., от които 1 771.3 хил. мъже и 1 527.9 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.3%, като при мъжете този дял е 61.9%, а при жените – 49.2%.
През третото тримесечие на 2019 г. преобладаващата част от заетите лица – 2 079.2 хил. души, или 63.0%, работят в сектора на услугите, 989.8 хил. (30.0%) работят в индустрията и 230.3 хил. (7.0%) – в селското, горското и рибното стопанство.
От всички заети 3.6% (118.3 хил.) са работодатели, 6.4% (210.1 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 89.5% (2 953.3 хил.) – наети лица, и 0.5% (17.5 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 262.3 хил. (76.6%) работят в частния сектор, а 690.9 хил. (23.4%) – в обществения.
Броят на наетите лица с временна работа нараства с 14.5% в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достига 159.7 хил., или 5.4% от всички наети лица.

Безработица
През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 125.4 хил., от които 70.9 хил. (56.5%) са мъже и 54.5 хил. (43.5%) – жени. Коефициентът на безработица е 3.7% и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 3.8%, а за жените – 3.4%.
От всички безработни лица 14.8% са с висше образование, 44.7% – със средно, и 40.5% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 1.8% за висше образование, 2.9% за средно образование и 10.8% за основно и по-ниско образование.
През третото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 78.4 хил., или 62.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3% – 2.5% за мъжете и 2.1% за жените.
От общия брой на безработните лица 22.3 хил., или 17.8%, търсят първа работа.

Икономическа неактивност
През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 538.6 хил., от които 1 017.2 хил. (40.1%) са мъже и 1 521.4 хил. (59.9%) са жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 153.6 хил., или 25.8% от населението в същата възрастова група. От тях 34.3% не работят и не търсят работа поради участие в образование и обучение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе