Информационна среща-семинар със земеделски производители в Разград

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – териториален областен офис Разград и Русенският университет „Ангел Кънчев” проведоха информационна среща – семинар с широк кръг земеделски производители от Лудогорието – на 22 ноември. На нея бяха представени възможностите за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. по мерките от Програмата за развитие на селските райони и Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.  

Присъстващите пчелари имаха възможност да се запознаят с биологични и конвенционални методи за предпазване от заболявания по пчелите, както и с добри практики и иновативни решения при отглеждането и развитието на пчелните стопанства, представени от специалист от Русенския университет.

YouTube

В събитието взеха участие и двама представители на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

В състоялата се дискусия след представянето на отделните теми, земеделските стопани получиха отговори на вълнуващи ги практически въпроси.  

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе