Общините Завет и Цар Калоян участват в европрокет за „Обучение и супервизия на персонала“

На 20.11.2019 година /сряда/ като част от изпълнението на дейност „Обучение и супервизия на персонала“ по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, се проведе супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на интегрираните социално-здравни услуги в община Завет и в община Цар Калоян.

В обучението участват всички специалисти в областта на социалните дейности от двете общини, общо 16 – трима специалисти „Здравни грижи”, двама координатори на екипите за предоставяне на патронажната грижа и един психолог.

YouTube

Супервизията като форма на планирана помощ има за цел да проследи и провери работата на диспечерите на услугата с оглед предоставянето на качествена грижа на уязвимите групи.

Обучението се извърши от фирмата изпълнител „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе