Намалят данък МПС в Разград след решение на Общинския съвет

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20 докладни записки обсъди и гласува на своето заседание на 18 декември Общински съвет-Разград.

Местните парламентаристи приеха актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и извършените корекции по бюджета на Община Разград през второто и третото тримесечие на годината.

YouTube

За една година бе предоставен безвъзмездно за управление имотът общинска собственост, в който се помещават Окръжна и Районна прокуратура, както и Административен съд-Разград.

Единодушно – с 31 гласа – бе прието предложението за изменение на Договор №331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера. Изменението касае името на спортното съоръжение, което по предложение на концесионера ПФК“Лудогорец 1945“ се променя съобразно името на един от основните спонсори на футболния отбор на „Хювефарма арена“.

Общинските съветници Станислава Русева, Хасан Хасанов и Калоян Монев бяха избрани от колегите си за членове на комисия по чл.2 ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър.

Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев ще е представител на местния парламент в Областния съвет за развитие на област с административен център Разград, както в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, където при невъзможност за участие ще бъде заместван от заместник председателя на Общинския съвет Калоян Монев.

Общинските съветници одобриха и план-сметките за разходите по третирате на битови отпадъци и поддържане чистота на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2020 г., вследствие на това решение такса смет за жителите на Община Разград за 2020 г. остава същата като през 2019 г.

Местният парламент утвърди и внесена по извънредния способ докладна за изменение и допълнение на Наредба №18 на Общински съвет-Разград за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград. Предложението е свързано с влязло в сила съдебно решение за отмяна на данък МПС, приет в началото на годината от Общински съвет мандат 2015-2019 г. Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев внесе докладна с минималния допустим по закон размер на налога, със същите стойности предложения направиха и групите общински съветници от БСП и Демократична България (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение) (СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)“. Съобразно мощността на двигателя данъкът ще е: до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW, над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW, над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW, 110 kWдо 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW, над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW, над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW. В най-ниския диапазон е и вторият компонент от данък МПС екологичната категория, чийто коефициент се умножава по тарифата, свързана с мощността на двигателя. Екологичните коефициенти са съответно: без екологична категория, с екологична категоия „Евро 1” и „Евро 2” – 1,10, „Евро 3” – 1,00, „Евро 4” – 0,80, „Евро 5” – 0,60, „Евро 6” и „ЕЕV – 0,40.

На заседанието на Общински съвет-Разград бе утвърден и нов ценоразпис за продажба на дървесина за физически и юридически лица, в който част от цените физически лица са намалени.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе